Medezeggenschapsraad (MR)

MKC de Amstel heeft net als alle basisscholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. De leden van de MR worden gekozen door alle ouders en teamleden van de school. In de MR worden onderwerpen besproken zoals: personeelszaken, beleid, organisatie, en financiĆ«n. De huidige leden van de MR zijn Bas van der Zee (ouder), Paul Lemmens (ouder), Carlijn Huis (leekracht)  en Marjolein van Ommen (leerkracht). 

Tijdens formele vergaderingen neemt een lid van de teamleiding deel. U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr@mkcdeamstel.nl. De MR komt 5x per jaar bij elkaar voor een formele vergadering. Hieronder kunt u de notulen vinden van de afgelopen vergaderingen, alsmede de data voor aanstaande vergaderingen voor dit jaar. Naast deze formele vergaderingen komen de MR en schoolleiding  bij elkaar indien nodig. Van deze vergaderingen worden geen notulen gemaakt.'

Notulen 2023-2024

231018_MR_notulen_MKC_de_Amstel_.pdf

231128_MR_notulen_MKC_de_Amstel.docx.pdf

240123_MR_notulen_MKC_de_Amstel.docx.pdf

240415_MR_notulen_MKC_de_Amstel.pdf

240617_MR_notulen_MKC_de_Amstel.pdf