Voor en na school

MKC de Amstel is een samenwerking tussen drie organisaties:

STAIJ

Een openbare basisschool

SKW

Een kinderopvangorganisatie met een kinderdagverblijf en voor-/naschoolse opvang

Dynamo

Voorschool (peuterspeelzaal)