Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor Montessorischool De Amstel. De OR is dé schakel tussen ouders en school. Met veel plezier organiseren we diverse activiteiten op school of ondersteunen de leerkrachten daarbij. Zo verzorgen wij samen met het team activiteiten als Sinterklaas, het winterfeest, het zomerfeest, de lustrumviering, de Amstel3Daagse, schoolreisjes, etc.

Daarnaast regelen we alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage en maken samen met de teamleiding een begroting. Als OR zetten we ons in om ouders meer te betrekken bij wat er op school gebeurt. Want betrokken ouders denken en praten mee, waardoor zij positief bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Overal waar het maar kan, helpen we mee om de schooltijd van onze kinderen prettiger te maken.

De OR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar en heeft tussentijds contact via e-mail, app en natuurlijk op het schoolplein. Kortom, de OR van Montessorischool de Amstel is de leukste manier om bij school betrokken te zijn!

Lijkt het je leuk om ook tijdens de vergaderingen van de Ouderraad mee te praten over de activiteiten die georganiseerd worden en daarbij te helpen, meld je dan aan als lid van de OR! Je kunt je interesse kenbaar maken bij Kirsten Wiesman (ouderraad@mkcdeamstel.nl). Natuurlijk kun je ook een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor je is.