Privacy

Privacyverklaring stichting Samen Tussen Amstel en IJ.

Verwerkingsverantwoordelijke: Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)
Naam Bestuurder: A. (Arnold) Jonk
Contactgegevens: Privacy@staij.nl
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: FG@privacyopschool.nl

STAIJ verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. STAIJ vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. STAIJ is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Privacy en leerling gegevens

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. STAIJ verwerkt persoonsgegevens van uw