Nieuws


Wenmiddag

Op maandag 17 juli gaan alle kinderen wennen in de nieuwe groepssamenstellingen met hun nieuwe leerkracht.Kinderen die in de zomer 4 worden zijn van harte welkom om te komen wennen in hun nieuwe groep, evenals alle kinderen die nieuw starten als zij-instromer in de midden- en bovenbouw. Zij zijn die dag welkom om 12:30 uur via de ingang aan het schoolplein en kunnen om 14:15 uur daar weer worden opgehaald.Tussentijd in het nieuwe jaar: dringende oproep!

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die een uurtje met de kinderen willen buiten spelen of die een half uurtje in de bovenbouw met de kinderen willen eten. Het gaat om het spelen in de onderbouw van 11.30- 12.30 of eten in de bovenbouw van 12:00-12:30 uur. Deze ouderhulp is essentieel voor de pauze van de leerkrachten!

Graag opgeven via teamleiding@mkcdeamstel.nlGezocht: OR leden

De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor Montessorischool De Amstel. De OR is dé schakel tussen ouders en school. Met veel plezier organiseren we diverse activiteiten op school of ondersteunen de leerkrachten daarbij. Zo verzorgen wij samen met het team activiteiten als Sinterklaas, het winterfeest, het zomerfeest, de lustrumviering, de Amstel3Daagse, schoolreisjes, etc.

Daarnaast regelen we alles rondom de vrijwillige ouderbijdrage en maken samen met de teamleiding een begroting. Als OR zetten we ons in om ouders meer te betrekken bij wat er op school gebeurt. Want betrokken ouders denken en praten mee, waardoor zij positief bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Overal waar het maar kan, helpen we mee om de schooltijd van onze kinderen prettiger te maken.

De OR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar en heeft tussentijds contact via e-mail, app en natuurlijk op het schoolplein. Kortom, de OR van Montessorischool de Amstel is de leukste manier om bij school betrokken te zijn!

Lijkt het je leuk om ook tijdens de vergaderingen van de Ouderraad mee te praten over de activiteiten die georganiseerd worden en daarbij te helpen, meld je dan aan als lid van de OR! Je kunt je interesse kenbaar maken bij Kirsten Wiesman (ouderraad@mkcdeamstel.nl). Natuurlijk kun je ook een keer een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor je is.